ÂÁÔÉ ÑÏÄÏÓ

ΚαλÜ κρυμμÝνο μÝσα σε πεýκα και αειθαλεßς ελαιþνες, το γραφικü χωριü ΒÜτι βρßσκεται στην νοτιοανατολικÞ ακτÞ της Ρüδου, 71 χιλιüμετρα μακριÜ απü την πανÝμορφη πρωτεýουσα του νησιοý και σε κατεýθυνση προς ΓεννÜδι και ΑπολλακιÜ. Το üνομα ΒÜτι προÞρθε μÜλλον απü το γεγονüς üτι το χωριü αποτελοýσε πÝρασμα Þ απü τη λÝξη «μονοπÜτι».

Θα ανακαλýψετε üτι η ζωÞ στο ΒÜτι δεßχνει σαν ο χρüνος να σταμÜτησε πριν πολλÜ χρüνια. Στην πλατεßα του χωριοý υπÜρχει το παραδοσιακü μικρü καφενεßο, üπου οι ντüπιοι κουβεντιÜζουν πßνοντας τον ελληνικü τους - φυσικÜ μüνο τüτε, üταν δεν εßναι απορροφημÝνοι στο να παßζουν χαρτιÜ. Στο μικρü ΒÜτι, üπως και σε Üλλα μικρÜ χωριÜ της Ρüδου, το καφενεßο εßναι παρÜλληλα μßνι μÜρκετ και ταχυδρομεßο.
Μπορεßτε ανα πÜσα στιγμÞ να πιÜσετε κουβÝντα με τους ντüπιους, καθþς εßναι γνωστοß για τον φιλικü τους χαρακτÞρα και να φωτογραφÞσετε στιγμÝς της παραδοσιακÞς ζωÞς του χωριοý.

Στην κεντρικÞ πλατεßα δεσπüζει ο ναüς του Αγßου ΙωÜννη του Θεολüγου, η κεντρικÞ εκκλησßα του χωριοý.
Οι Üνθρωποι στο ΒÜτι εßναι πολý θρησκευüμενοι. ΣημÜδια της θρησκευτικÞς παρÜδοσης του τüπου παρατηρεß κανεßς στα μοναστÞρια του: τον ¶γιο Γεþργιο του 14ου αιþνα, τη μονÞ της Παναγßας της Γαλατοýσας απü τον 19ο αιþνα, τον ¶γιο ΡαφαÞλ και το μεταβυζαντινü μοναστÞρι του ΑρχαγγÝλου ΜιχαÞλ του Παραλιμνιþτη.

Οι παραδüσεις üπως και η θρησκεßα εßναι εδþ πολý σημαντικÝς. Αν επισκεφθεßτε το ΒÜτι στα τÝλη του καλοκαιριοý, θα Ýχετε την ευκαιρßα να δεßτε το χωριü σε μεγÜλους εορτασμοýς - το πανηγýρι της Παναγßας της Γαλατοýσας το Δεκαπεντεýγουστο και του ΑρχαγγÝλου ΜιχαÞλ του Παραλιμνιþτη αρχÝς του ΣεπτÝμβρη.

Αν Ýχετε διÜθεση για εξερεýνηση, αναζητÞστε τις ιταλικÝς οχυρþσεις κρυμμÝνες στα γýρω δÜση. Μßα επßσκεψη στο παρατηρητÞριο του Αγßου ΙωÜννη θα σας ανταμεßψει με την υπÝροχη θÝα στα νüτια του νησιοý, ενþ μüλις σε μικρÞ απüσταση απü εκεß θα βρεßτε το πανÝμορφο μεσαιωνικü κÜστρο του Ασκληπιοý.

ΕπιστροφÞ στην πραγματικüτητα και μη χÜσετε τα ξεφαντþματα μÝχρι πρωßας στα μπιτς-πÜρτι στο ΓεννÜδι.

Μικρü χωριü, αλλÜ μεγÜλο κομμÜτι παρÜδοσης και θρησκευτικÞς ζωÞς για το νησß της Ρüδου, το ΒÜτι αξßζει οπωσδÞποτε να το επισκεφθεßτε, για να εξερευνÞσετε Ýνα αυθεντικü και πανÝμορφο κομμÜτι της ΕλλÜδας.

, .  !
ÂÁÔÉ
ÂÁÔÉ
ÂÁÔÉ
ÂÁÔÉ
ÂÁÔÉ
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Saturday, February 27, 2021 11:57:12