! - ÑÏÄÏÓ

...|

Το ¹χος και Φως εßναι Ýνα εßδος θεÜτρου χωρßς ηθοποιοýς, το οποßο ενþνει τη σκηνικÞ δρÜση, το λüγο, τη μουσικÞ και το φως με την αρχιτεκτονικÞ και τα παρουσιÜζει σ` Ýνα φυσικü σκηνικü. Πιο συγκεκριμÝνα το ¹χος και Φως αποτελεß Ýνα μοντÝρνο εßδος αναπαραστατικÞς τÝχνης (performing art), στερεοφωνικÞς ραδιοφωνικÞς παρÜστασης, συνδυασμÝνη με φως και αρχιτεκτονικÞ. Στην ουσßα οι Þχοι εßναι σαν να βγαßνουν μÝσα απü τις πÝτρες-μνημεßα, τα οποßα Üκουσαν τους διÜλογους στους &ph...|

ÊÏÉËÁÄÁ ÌÅ ÔÉÓ ÐÅÔÁËÏÕÄÅÓ

Η ΚοιλÜδα με τις Πεταλοýδες εßναι Ýνα μοναδικü φυσικü πÜρκο, στο οποßο εμφανßζονται κÜθε χρüνο χιλιÜδες πολýχρωμες πεταλοýδες απü τα μÝσα Ιουνßου μÝχρι τα τÝλη Σεπτεμβρßου. ΜερικÝς απü αυτÝς εßναι ιδιαßτερα σπÜνια εßδη και απαντþνται σε ελÜχιστα μÝρη σε ολüκληρο τον κüσμο. ΜÝσα στην κοιλÜδα υπÜρχουν λιμνοýλες, σκιερÜ μονοπÜτια που διασχßζουν το δÜσος, ξýλινα γεφυρÜκια σε διÜφορα σημεßα του μικροý ποταμοý ΠελεκÜνου και Ýνα εστιατüριο με θÝα Ýναν καταρρÜκτ&et...|

ÅÍÕÄÑÅÉÏ

Μπορεßτε να το επισκεφθεßτε βüρεια του Μανδρακßου στην περιοχÞ του Νιοχωρßου. Η επßσημη ονομασßα του εßναι Υδροβιολογικüς Σταθμüς Ρüδου αλλÜ στην περιοχÞ εßναι πιο γνωστü απλÜ ως Ενυδρεßο. Χτßστηκε το 1935, την περßοδο της Ιταλοκρατßας υπü την ονομασßα Βασιλικü Ινστιτοýτο ΘαλÜσσιας Βιολογßας Ρüδου. ΑρχικÜ λειτουργοýσε το 1937 ως κÝντρο θαλÜσσιων ερευνþν αλλÜ απü το 1963 ξεκßνησε, εκτüς απü επιστημονικü και ερευνητικÞ μονÜδα, να λειτουργεß και ως Μουσε...|

Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Sunday, June 23, 2024 04:08:05