ÃÅÍÉ ×ÁÌÁÌ Þ ÄÇÌÏÔÉÊÁ ËÏÕÔÑÁ

ÃÅÍÉ ×ÁÌÁÌ Þ ÄÇÌÏÔÉÊÁ ËÏÕÔÑÁ

Βρßσκεται στην πλατεßα Αρßωνος στην παλαιÜ πüλη της Ρüδου και Þταν απü τα σημαντικüτερα δημüσια λουτρÜ στα χρüνια της οθωμανικÞς αυτοκρατορßας. Εßναι γνωστü με διαφορετικÜ ονüματα, üπως «ΛουτρÜ του ΣουλεúμÜν», «ΛουτρÜ του ΜουσταφÜ» και «ΓÝνι ΧαμÜμ» (που σημαßνει «νÝα λουτρÜ»). Ιδρýθηκε το 1558 και το πρþτο τμÞμα του χαμÜμ Þταν τα λουτρÜ των ανδρþν, μια τετραγωνικÞ, συμμετρικÞ δομÞ που εξουσßαζε το τετρÜγωνο. Τα υπüλοιπα λουτρÜ Þταν μια πιο πρüσφατη προσθÞκη, στα χρüνια που κυβερνοýσε ο πασÜς ΜουσταφÜ, τα οποßα παρεμβαßνουν ελαφρþς στην αυστηρÞ συμμετρßα του συνüλου. Το εσωτερικü εßναι ακüμα πιο εντυπωσιακü, ειδικÜ η «κρýα αßθουσα» με τον τερÜστιο θüλο της, την πλοýσια μαρμÜρινη διακüσμησÞ της και την κομψÞ κεντρικÞ πηγÞ της. Τα λουτρÜ ανακαινßστηκαν πρüσφατα και εßναι τþρα για Üλλη μια φορÜ ανοικτÜ για το κοινü.

ÃÅÍÉ ×ÁÌÁÌ (ÄÇÌÏÔÉÊÁ ËÏÕÔÑÁ)
ÃÅÍÉ ×ÁÌÁÌ (ÄÇÌÏÔÉÊÁ ËÏÕÔÑÁ)
ÃÅÍÉ ×ÁÌÁÌ (ÄÇÌÏÔÉÊÁ ËÏÕÔÑÁ)
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Tuesday, April 13, 2021 19:45:57