ÏÄÏÓ ÉÐÐÏÔÙÍ

ÏÄÏÓ ÉÐÐÏÔÙÍ

Απü την πλατεßα ΜεγÜλου ΑλεξÜνδρου, λßγο πιο πÜνω απü την πλατεßα Μουσεßου και μπροστÜ απü την Παναγßα του κÜστρου, ξεκινÜ η οδüς Ιπποτþν, ο καλýτερος διατηρημÝνος σÞμερα ιπποτικüς δρüμος που καταλÞγει στο παλÜτι των ΜεγÜλων Μαγßστρων, το ΚαστÝλλο. Εßναι μια βοτσαλüστρωτη ανηφορικÞ οδüς, δεξιÜ και αριστερÜ της οποßας βρßσκονται τα καταλýματα των διαφüρων εθνοτÞτων Þ «Γλωσσþν».

Στα πρþτα χρüνια της Τουρκοκρατßας τα κτßρια της οδοý Ιπποτþν χρησιμοποιÞθηκαν για στρατþνες, οπüτε και Ýγιναν κÜποιες επεμβÜσεις και προσθÞκες, οι οποßες αποκαταστÜθηκαν αργüτερα απü τους Ιταλοýς.

Ανηφορßζοντας την οδü Ιπποτþν ο επισκÝπτης διακρßνει κατÜ σειρÜν τη βüρεια πρüσοψη του Μουσεßου (αριστερÜ), το κατÜλυμα της Γλþσσας της Ιταλßας, το κατÜλυμα της Γλþσσας της Γαλλßας με το παρεκκλÞσι, που φÝρνει στην πρüσοψÞ του Ýνα γοτθικü Üγαλμα της Παναγßας με το βρÝφος και αμÝσως μετÜ, αφοý περÜσει μια καμÜρα, στα δεξιÜ βλÝπει το κατÜλυμα της Γλþσσας της Ισπανßας. Η οδüς Ιπποτþν «κλεßνει», αφοý περÜσουμε Üλλα δýο καταλýματα, στο υψηλüτερο σημεßο της με μια μεγÜλη γοτθικÞ περßστυλη στοÜ.

ÏÄÏÓ ÉÐÐÏÔÙÍ
ÏÄÏÓ ÉÐÐÏÔÙÍ
ÏÄÏÓ ÉÐÐÏÔÙÍ
ÏÄÏÓ ÉÐÐÏÔÙÍ
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Tuesday, April 13, 2021 20:17:19