ÁÊÑÏÐÏËÇ

Acropolis of Rhodes
ÁÊÑÏÐÏËÇ

Η Ακρüπολη της Ρüδου, σε αντßθεση με τις ακροπüλεις των περισσüτερων αρχαßων ελληνικþν πüλεων, δεν εßχε χτιστεß με σκοπü την οχýρωση της πüλης απü τους εχθροýς. Βρισκüταν δυτικÜ, στο ψηλüτερο σημεßο της πüλης και στην πραγματικüτητα αποτελοýσε Ýνα χþρο με Ýντονο πολιτιστικü, εκπαιδευτικü και θρησκευτικü χαρακτÞρα. Στην ακρüπολη υπÞρχαν αρκετÜ δημüσια κτßρια, ναοß, μορφωτικÜ κÝντρα καθþς και μνημεßα. Τα περισσüτερα απü αυτÜ τα κτßρια εßχαν χτιστεß κατÜ την ελληνιστικÞ περßοδο, τον 2ο και τον 3ο αιþνα π.Χ. Χαρακτηριστικü δεßγμα ελληνιστικÞς αρχιτεκτονικÞς Þταν και ο γενικüτερος σχεδιασμüς της ακρüπολης, με τα κτßρια να εßναι χτισμÝνα κλιμακωτÜ, σε διαφορετικü επßπεδο το καθÝνα και με τις τεχνητÝς παρεμβÜσεις να μην εßναι αταßριαστες με τη φυσικÞ ομορφιÜ του τοπßου.

Στην περιοχÞ της Ακρüπολης γßνονται συστηματικÜ ανασκαφÝς και αναστηλþσεις απü τις αρχÝς του 20ου αιþνα με σκοπü την ανακÜλυψη üσο το δυνατüν περισσüτερων μνημεßων. Για αυτü το λüγο η ευρýτερη περιοχÞ Ýχει εξαιρεθεß απü το οικοδομικü σχÝδιο τις σýγχρονης πüλης με σκοπü να συνεχιστοýν και στο μÝλλον οι ανασκαφÝς. ΜÝχρι σÞμερα Ýχουν Ýρθει στο φως ασýγκριτης ομορφιÜς μνημεßα, üπως ο Ναüς του Πýθιου Απüλλωνα (ο οποßος Þταν και ο πολιοýχος της πüλης), ο Ναüς αφιερωμÝνος στην ΑθηνÜ και το Δßα, το μικρü μαρμÜρινο ΘÝατρο (στο οποßο πραγματοποιοýνται ακüμα και σÞμερα θεατρικÝς παραστÜσεις και Üλλες πολιτιστικÝς εκδηλþσεις) και το Ελληνιστικü ΣτÜδιο. ΑνατολικÜ του Σταδßου βρßσκεται το ΓυμνÜσιο και κοντÜ σε αυτü η ΒιβλιοθÞκη και το Ωδεßο.

ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
ÁÊÑÏÐÏËÇ ÑÏÄÏÕ
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Tuesday, April 13, 2021 19:21:09