ÐÁÓÔÉÄÁ ÑÏÄÏÓ

church of pastida - island rhodes - greece

Τα πÜντα στην Παστßδα εßναι παραδοσιακÜ, ευχÜριστα και τυπικÜ ελληνικÜ. Βρßσκεται στην ενδοχþρα του κοσμοπολßτικου βüρειου τμÞματος του νησιοý της Ρüδου, μüλις 15 λεπτÜ μακριÜ απü την πολυδιÜστατη πρωτεýουσÜ του. Η αυθεντικüτητα της ζωÞς στο χωριü μÝσα στους ελαιþνες και τις λεμονιÝς εßναι το χαρακτηριστικü της Παστßδας.

ΜικρÜ λευκÜ σπιτÜκια, σοκÜκια, η κλασικÞ κεντρικÞ πλατεßα με το καφενεßο, üπου οι ντüπιοι μαζεýονται τα απογεýματα για να σχολιÜσουν την επικαιρüτητα - στην Παστßδα θα γνωρßσετε την παραδοσιακÞ ζωÞ στο χωριü στην αυθεντικÞ της μορφÞ.

Κλεßστε Ýνα δωμÜτιο στο ξενοδοχεßο Þ σε κÜποιο συγκρüτημα διαμερισμÜτων του χωριοý και ετοιμαστεßτε για Þσυχες διακοπÝς μακριÜ απü θüρυβο και πολυκοσμßα, ενþ παρÜλληλα δεν θα νιþθετε αποκλεισμÝνοι, καθþς üποτε το θελÞσετε μπορεßτε να επισκεφθεßτε την ολοζþντανη πüλη της Ρüδου, με ταξß Þ με λεωφορεßο. Επιδιþξτε την επαφÞ με τους ντüπιους και να εßστε σßγουροι üτι θα Ýχετε την καλýτερη αντιμετþπιση με φιλικοýς και ζεστοýς τρüπους. ΜειονÝκτημα εδþ για τον ξÝνο τουρισμü εßναι üτι οι περισσüτεροι απü τους κατοßκους δεν μιλοýν ξÝνες γλþσσες.

Στο περßφημο Ξενοδοχειακü Συγκρüτημα «Garden» θα βρεßτε πολλÝς ανÝσεις, καθαρÜ και ευχÜριστα δωμÜτια, καθþς και την «σοýπερ πισßνα», üπου τα παιδιÜ θα μποροýν να πλατσουρßζουν üλη μÝρα.
Απολαýστε τον ευεργετικü Þλιο στην γειτονικÞ παραλßα ΡÝνι Κοσκινοý και μην ξεχÜσετε να εξερευνÞσετε το παραδοσιακü χωριü της Κοσκινοýς. Εδþ θα βρεßτε το μοναδικü μÝρος σε üλο το νησß για να δοκιμÜσετε το τοπικü γλυκü «μελεκοýνι», που φτιÜχνουν οι γυναßκες για τα μεγÜλα φαγοπüτια.

ΠερÜστε τις διακοπÝς σας στην Þρεμη ατμüσφαιρα της Παστßδας απλÜ, üπως οι κÜτοικοß της.

, .  !
ÐÁÓÔÉÄÁ
ÐÁÓÔÉÄÁ
ÐÁÓÔÉÄÁ
ÐÁÓÔÉÄÁ
ÐÁÓÔÉÄÁ
ÐÁÓÔÉÄÁ
ÐÁÓÔÉÄÁ
ÐÁÓÔÉÄÁ
ÐÁÓÔÉÄÁ
ÐÁÓÔÉÄÁ
ÐÁÓÔÉÄÁ
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Saturday, March 25, 2023 18:27:00