ÐÁÑÁÄÅÉÓÉ ÑÏÄÏÓ

School in Paradissi in Rhodes - Greece

ΤÝσσερις εßναι οι λüγοι που κÜνουν το Παραδεßσι ιδανικü προορισμü για üσους σκÝφτονται να περÜσουν τις διακοπÝς τους στα ΔωδεκÜνησα: Το γεγονüς üτι πρωτοκατοικÞθηκε τον καιρü που οι Ιππüτες κατÝλαβαν το νησß, η πανÝμορφη οργανωμÝνη παραλßα, η τÝλεια τοποθεσßα του μüνο 16 χιλιüμετρα απü την κοσμοπολßτικη πüλη της Ρüδου και τÝλος το ΔιεθνÝς Αεροδρüμιο Ρüδου Διαγüρας, που βρßσκεται δßπλα.

Ακüμα και το ßδιο το üνομα του χωριοý εßναι Üκρως ελκυστικü, προερχüμενο απü τους πανÝμορφους κÞπους με τα εξωτικÜ φυτÜ που Ýφεραν οι ¶ραβες.
ΚατÜ την ιταλικÞ κατοχÞ το χωριü ονομαζüταν και Villanova, ωστüσο σÞμερα το üνομα Παραδεßσι Ýχει υπερισχýσει και περιγρÜφει απüλυτα την ομορφιÜ της περιοχÞς.

Το Αεροδρüμιο εßναι το παρÜθυρο επικοινωνßας της Ρüδου προς την Ευρþπη. ΠλÞθος πτÞσεων τσÜρτερ, αλλÜ και πτÞσεις απü την ΑθÞνα, το ΗρÜκλειο, την Μýκονο και την Θεσσαλονßκη προσγειþνονται εδþ.
Η γρÞγορη πρüσβαση στο αεροδρüμιο, καθþς και η τÝλεια οργανωμÝνη παραλßα του με αμμουδιÜ και βüτσαλα Ýκαναν το Παραδεßσι απü γοητευτικü χωριü μοντÝρνο θÝρετρο. Οι ανÝσεις που προσφÝρονται στον τουρισμü του εξασφαλßζουν τÝλειες διακοπÝς σε üσους το επιλÝξουν για προορισμü τους.

Η παραλßα του χωριοý εßναι τμÞμα της 10 χιλιομÝτρων ακτÞς, που ξεκινÜ στα βüρεια απü την ΚρεμαστÞ και συνεχßζει στο δυτικü τμÞμα του νησιοý μÝχρι τον Θεολüγο. Χαλαρþστε üσο χρειÜζεστε, κολυμπÞστε στα κρυστÜλλινα γαλÜζια νερÜ Þ εξασκηθεßτε στα θαλÜσσια σπορ. ΠÜρτε Ýναν παγωμÝνο καφÝ Þ απολαýστε την ελληνικÞ κουζßνα σε κÜποια απü τις ταβÝρνες της παραλßας - το Παραδεßσι Ýχει απ'üλα!
ΠαρÜ το üτι το μικρü χωριü τους γνþρισε ξαφνικÞ ανÜπτυξη σε μοντÝρνο θÝρετρο, οι ντüπιοι διατηροýν τον καθαρü φιλικü τους χαρακτÞρα και σας καλωσορßζουν πÜντοτε με γελαστÜ πρüσωπα.
ΥπÜρχουν ακüμα κÜποια παραδοσιακÜ νησιþτικου στυλ παλιÜ σπßτια στο Παραδεßσι, αλλÜ πÜνω απ'üλα την προσοχÞ σας θα τραβÞξει το Παλιü ΓυμνÜσιο, που εßναι και ταυτüχρονα το σýμβολο του χωριοý.

Αν οι διακοπÝς σας εßναι προγραμματισμÝνες για τον Ιοýλιο, τüτε θα Ýχετε την ευκαιρßα να ζÞσετε το πüσο χαßρονται οι ντüπιοι να παρουσιÜζουν τις παραδüσεις τους στους επισκÝπτες με την ευκαιρßα του πανηγυριοý της Αγßας Μαρßνας, üταν üλοι, ντüπιοι και τουρßστες, μαζεýονται για να το γιορτÜσουν.

Για μια εξüρμηση στην ιστορικÞ πλευρÜ της περιοχÞς, εξοπλιστεßτε με Üνετα πÝδιλα και επισκεφθεßτε την ρομαντικÞ πüλη της Ρüδου.
Χαρεßτε τα ψþνια σας στην Τοýρκικη Συνοικßα και ξεκουραστεßτε με Ýνα δροσιστικü ποτü και καλü ελληνικü φαγητü σε κÜποια απü τις φιλüξενες ταβÝρνες στο λιμÜνι της πüλης.

Αν ζητÜτε πραγματικÞ χαλÜρωση, üλες τις ανÝσεις δßπλα σας και εýκολη πρüσβαση σε πανÝμορφα μÝρη, τüτε στο Παραδεßσι θα βρεßτε τις ιδανικÝς διακοπÝς.

, .  !
ÐÁÑÁÄÅÉÓÉ
ÐÁÑÁÄÅÉÓÉ
ÐÁÑÁÄÅÉÓÉ
ÐÁÑÁÄÅÉÓÉ
ÐÁÑÁÄÅÉÓÉ
ÐÁÑÁÄÅÉÓÉ
ÐÁÑÁÄÅÉÓÉ
ÐÁÑÁÄÅÉÓÉ
ÐÁÑÁÄÅÉÓÉ
ÐÁÑÁÄÅÉÓÉ
ÐÁÑÁÄÅÉÓÉ
ÐÁÑÁÄÅÉÓÉ
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Saturday, February 27, 2021 13:16:44