ÊÁËÕÈÉÅÓ ÑÏÄÏÓ

A small road of Kalithies in Rhodes Greece

Το παραδοσιακü παραλιακü χωριü των Καλυθιþν εßναι το μÝρος που θα ανακαλýψετε Ýνα μεγÜλο κομμÜτι της ελληνικÞς ιστορßας στο νησß της Ρüδου. Βρßσκεται στην ανατολικÞ Üκρη του νησιοý, 13 χιλιüμετρα απü την πüλη της Ρüδου και μüνο 2 χιλιüμετρα απüσταση απü το ξÝφρενο ΦαληρÜκι. Στο γοητευτκü αυτü χωριü θα βρεßτε γραφικÜ μοναστÞρια, καθþς και Ýνα σπÞλαιο, üπου μαρτυροýνται τα πρþτα ßχνη ανθρþπινης παρουσßας και η εξÝλιξÞ τους στην Ρüδο.
Μαζß με την Κοσκινοý και την Ψßνθο οι ΚαλυθιÝς ανÞκουν στον ΔÞμο ΚαλλιθÝας.

Περπατþντας τα στενÜ δρομÜκια και ανÜμεσα στα πολλÜ μνημεßα της περιοχÞς, θα εκπλαγεßτε üταν διαπιστþσετε üτι χρονολογοýνται στον 13ο αιþνα, üταν το χωριü αναφερüταν ακüμα ως "ΚαλαθιÝς" απü το φυτü "κολυτÝα" που φýτρωνε στην περιοχÞ.

ΑξιοθÝατα στις ΚαλυθιÝς υπÜρχουν πολλÜ: η εκκλησßα της Μεταμüρφωσης του ΣωτÞρος με το εικονοστÜσι απü τον 16ο αιþνα, το ΜοναστÞρι της Ελεοýσας με τα δýο του οικüσημα απü τον καιρü των Ιπποτþν και με τις εντυπωσιακÝς αγιογραφßες, στην δυτικÞ πλευρÜ του χωριοý.
ΠερπατÞστε στα Þσυχα στενÜ δρομÜκια και αυτÜ θα σας οδηγÞσουν στην εκκλησßα του Τßμιου Σταυροý, περιτριγυρισμÝνη απü παλιÜ καφενεßα - πÜρτε Ýναν καφÝ και χαλαρþστε για λßγο με την θÝα του χωριοý μπροστÜ στα πüδια σας, γιατß η εξερεýνηση δεν τÝλειωσε ακüμα...

Πολý κοντÜ στις ΚαλυθιÝς μην παραλεßψετε το πολýτιμο θÝαμα του σπηλαßου της ΚαλαμονιÜς με τους σταλακτßτες και τα παλαιüτερα μÝχρι σÞμερα γνωστÜ ανθρþπινα ßχνη της ΝεολιθικÞς ΕποχÞς (5000 - 3700 π.Χ).
Μην χÜσετε ακüμα την επιβλητικÞ ακρüπολη του ΣαραντÜπηχου και το Ερημüκαστρο με το μεγÜλο τεßχος του σε ψηλü σημεßο, απü το οποßο ωστüσο κανÝνα κτßσμα δεν Ýχει διασωθεß.

Οι ντüπιοι στις ΚαλυθιÝς θα σας κÜνουν να νιþσετε σαν στο σπßτι σας, καθþς θα σας καλωσορßζουν με χαμüγελα, ενþ θα εκπλαγεßτε üταν διαπιστþσετε üτι οι περισσüτεροι μιλοýν ΑγγλικÜ και ΓερμανικÜ.

Αν Ýχετε προγραμματßσει τις διακοπÝς σας για τον ΣεπτÝμβρη, υπÜρχει το πανηγýρι του Τιμßου Σταυροý, Ýνα απü τα εντυπωσιακüτερα στη Ρüδο, üπου η ατμüσφαιρα καλεß τον επισκÝπτη να συμμετÜσχει και να αναμειχθεß με τους ντüπιους.

Αν αναζητÜτε λßγη διασκÝδαση Ýξω απü τις Þσυχες ΚαλυθιÝς, υπÜρχει το ΦαληρÜκι λßγο μακρýτερα, με την υπÝροχη παραλßα και τα θαλÜσσια σπορ, την εκρηκτικÞ νυχτερινÞ του ζωÞ και την καλÞ του αγορÜ.
Επßσης ßσως θελÞσετε να δοκιμÜσετε τις δεξιüτητÝς σας στο 18 οπþν γÞπεδο γκολφ στο ΑφÜντου.

Με την ιστορικÞ του σημασßα και τις γεμÜτες δρÜση γýρω περιοχÝς, το μικρü και γοητευτικü χωριü των Καλυθιþν εßναι τÝλεια επιλογÞ για τις διακοπÝς σας.

, .  !
ÊÁËÕÈÉÅÓ
ÊÁËÕÈÉÅÓ
ÊÁËÕÈÉÅÓ
ÊÁËÕÈÉÅÓ
ÊÁËÕÈÉÅÓ
ÊÁËÕÈÉÅÓ
ÊÁËÕÈÉÅÓ
ÊÁËÕÈÉÅÓ
ÊÁËÕÈÉÅÓ
ÊÁËÕÈÉÅÓ
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Friday, February 26, 2021 18:56:02