ÊÁËÁÈÏÓ ÑÏÄÏÓ

One small Church of Kalathos on island Rhodes Greece

Αν ψÜχνετε Ýνα ηλιüλουστο καταφýγιο, φιλüξενους ανθρþπους και το δικü σας Þσυχο κομμÜτι στην παραλßα, τüτε ο ΚÜλαθος εßναι σßγουρα το ιδανικü μÝρος για τις διακοπÝς σας. Τüσο παραδοσιακü χωριü üσο και μικρü θÝρετρο, ο ΚÜλαθος βρßσκεται στα μισÜ της διαδρομÞς για την ανατολικÞ ακτÞ, 45 χιλιüμετρα απü την πüλη της Ρüδου και 6 χιλιüμετρα μακριÜ απü την ξÝφρενη νυχτερινÞ ζωÞ της Λßνδου.

ΔÝκα μüνο λεπτÜ μακριÜ απü τον ΚÜλαθο θα ανακαλýψετε την 4 χιλιομÝτρων καθαρÞ και Þσυχη παραλßα στο ΜασÜρι, Ýνα μεßγμα απü Üμμο και βüτσαλα, που συνεχþς επεκτεßνεται, για να μπορÝσετε με σιγουριÜ να βρεßτε τον ιδιωτικü σας χþρο.

Για περισσüτερη Üμμο δοκιμÜστε την γειτονικÞ παραλßα της Βλýχας. Η παραλßα εßναι οργανωμÝνη με ξαπλþστρες, μπιτς-μπαρ και θαλÜσσια σπορ για üσους επιθυμοýν λßγη δρÜση.

Η τÝλεια χαλÜρωσÞ σας στον ΚÜλαθο εßναι εγγυημÝνη χÜρη στην μεγÜλη Ýκταση της παραλßας, καθþς ανεξÜρτητα απü τον αριθμü των λουομÝνων, πÜντα θα υπÜρχει αρκετüς χþρος για üλους.

Μπορεßτε να διαλÜξετε Ýνα απü τα φιλüξενα μπαρ Þ μßα ταβÝρνα που εκτεßνονται κατÜ μÞκος της παραλßας, για να απολαýσετε Ýνα ελαφρü γεýμα Þ απλÜ Ýνα λικÝρ. ¼σο για τα εστιατüρια, δεν υπÜρχει στον ΚÜλαθο μεγÜλη ποικιλßα. Μπορεßτε ωστüσο να πÜρετε Ýνα ταξß για την Λßνδο, üπου θα απολαýσετε το δεßπνο σας με την υπÝροχη θÝα της θαλασσας.

Η νυχτερινÞ ζωÞ εδþ λοιπüν σ'αυτÞν την Þρεμη τοποθεσßα εßναι Þσυχη - κυρßως μπαρ ξενοδοχεßων και κλαμπ, υπÜρχει ωστüσο η ΛÜρδος μüλις 6 χιλιüμετρα μακριÜ και φυσικÜ το τρελü ΦαληρÜκι σε απüσταση 40 χιλιομÝτρων απü τον ΚÜλαθο.

¼σον αφορÜ στα αξιοθÝατα, στον ΚÜλαθο βρßσκεστε στο σωστü σημεßο για να αρχßσετε την εξερεýνηση του νησιοý με το αυτοκßνητο. Οδηγþντας προς νüτο θα συναντÞσετε απομακρυσμÝνα χωριÜ με τις παρθÝνες τους παραλßες. ¸πειτα απü κÜθε στροφÞ του δρüμου η θÝα, στην οποßα συχνÜ περιλαμβÜνεται και η Τουρκßα στον ορßζοντα, θα σας συναρπÜσει.

Αν Ýχετε διÜθεση για ψþνια, παρτε το λεωφορεßο για την üμορφη πüλη της Ρüδου Þ επισκεφθεßτε τα μαγαζÜκια της ακρüπολης με τα χειροτεχνÞματα στην κοντινÞ Λßνδο.

Ο ΚÜλαθος εßναι ιδανικüς προορισμüς για Üτομα, γκρουπ Þ οικογÝνεις που αναζητοýν Þσυχες και χαλαρÝς διακοπÝς.

, .  !
ÊÁËÁÈÏÓ
ÊÁËÁÈÏÓ
ÊÁËÁÈÏÓ
ÊÁËÁÈÏÓ
ÊÁËÁÈÏÓ
ÊÁËÁÈÏÓ
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Friday, February 26, 2021 18:20:21