ÅÌÐÙÍÁÓ ÑÏÄÏÓ

One of the colorful houses of Embonas on the island of Rhodes - Greece

Σε υψüμετρο 800 μÝτρων απü την επιφÜνεια του νησιοý συναντÜμε το χωριü ¸μπωνας. Εßναι το χωριü με το μεγαλýτερο υψüμετρο και βρßσκεται νüτια της πüλης της Ρüδου.

Εκεß πÜνω στο βουνü ΑττÜβυρος, το χωριü διατηρεß αναλλοßωτη την παραδοσιακÞ του μορφÞ - οι κÜτοικοι φοροýν ακüμα τις τοπικÝς φορεσιÝς, οι παραδüσεις και τα Ýθιμα τηροýνται ακüμα ευλαβικÜ και το τοπικü κρασß παραμÝνει Ýνα απü τα καλýτερα του κüσμου.

Κυρßως το χωριü δÝχεται τουρισμü κατÜ τον Αýγουστο. Εκτüς απü τις διÜφορες καλλιτεχνικÝς εκδηλþσεις θα Ýχετε την ευκαιρßα üσοι βρεθεßτε εκεß να δοκιμÜσετε τον "ματσοκüφτη", Ýνα εßδος ζελÝ απü μοýστο και να ψωνßσετε τοπικÜ προúüντα απü το πολýχρωμο παζÜρι. Μην παραλεßψετε να επισκεφθεßτε το "'¸μερυ", το διÜσημο οινοποιεßο. Εδþ θα δοκιμÜσετε απü ξηροýς και αφρþδεις οßνους μÝχρι λικÝρ και το τοπικü οýζο.

ΕνδιαφÝρον προκαλοýν οι üμορφες παραδüσεις του χωριοý. Χαρακτηρßζοντας τους ανθρþπους του χωριοý εδþ και αιþνες, οι ντüπιοι εßναι γνωστοß για τα φαγοπüτια, τους χοροýς και τα τραγοýδια τους. Χαρακτηριστικü του ¸μπωνα αποτελοýν και τα εξαιρετικÞς τελειüτητας κεντÞματα, που δßνουν χρþμα σε κÜθε παλιü σπßτι.

Επισκεφθεßτε οπωσδÞποτε το ΠÜνω Χωριü, το παλιüτερο τμÞμα του χωριοý. Εδω üλα μοιÜζουν να Ýχουν σταματÞσει στον χρüνο. Περπατþντας στα Þσυχα στενÜ δρομÜκια και ανÜμεσα στα λευκÜ σπιτÜκια κÜτω απü τον καλοκαιρινü Þλιο, φτÜνετε ξανικÜ στον επιβλητικü ναü της Κοßμησης της Θεοτüκου με την θαυμÜσια ξυλüγλυπτη εικüνα. Για περισσüτερη περιπÝτεια πÜρτε το μονοπÜτι που οδηγεß απü τον ¸μπωνα ως την κορφÞ του ΑττÜβυρου, üπου αντÝχει ακüμα σε υψüμετρο 1.200 μÝτρων ο ναüς του Ατταβýρου Διüς. Η ανεπανÜληπτη θÝα του συμπλÝγματος των ΔωδεκανÞσων μÝχρι και την ΚρÞτη θα ανταμεßψει τον κüπο της ανÜβασης.

Πολý κοντÜ στον ¸μπωνα θα δεßτε το φυσικü δÜσος κυπαρισσιþν, που Ýχει χαρακτηριστεß Φυσικü Μνημεßο, καθþς η ÝκτασÞ του ξεπερνÜ τα 1.350 στρÝμματα, ενþ 7 χιλιüμετρα νüτια του χωριοý θα ανακαλýψετε την ΙερÜ ΜονÞ Αρταμßτη με το ωραßο τÝμπλο.

Λßγη þρα με το ταξß απü εκεß απÝχει ο γραφικüς ΑρχÜγγελος, üπου θα Ýχετε την ευκαιρßα να θαυμÜσετε και γιατß üχι να παζαρÝψετε κομμÜτια παραδοσιακÞς κεραμικÞς και τοπικÜ χειροποßητα χαλιÜ.
Αν και σε τÝτοιο υψüμετρο, η πρüσβαση στον ¸μπωνα εßναι εýκολη με το λεωφορεßο, üπως και με αυτοκßνητο Þ μοτοσυκλÝτα.

, .  !
ÅÌÐÙÍÁÓ
ÅÌÐÙÍÁÓ
ÅÌÐÙÍÁÓ
ÅÌÐÙÍÁÓ
ÅÌÐÙÍÁÓ
ÅÌÐÙÍÁÓ
ÅÌÐÙÍÁÓ
ÅÌÐÙÍÁÓ
ÅÌÐÙÍÁÓ
ÅÌÐÙÍÁÓ
ÅÌÐÙÍÁÓ
ÅÌÐÙÍÁÓ
ÅÌÐÙÍÁÓ
ÅÌÐÙÍÁÓ
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Friday, February 26, 2021 18:24:51