ÊëáóéêÞ Åðï÷Þ ÑÏÄÏÓ

Η πüλη της Ρüδου ιδρýθηκε το 408 π.Χ. απü τη συνÝνωση των τριþν πüλεων της Ιαλυσοý, της Λßνδου και της Καμεßρου και το επßσημο της üνομα Þταν «ΔÜμος των Ροδßων». Η πüλη αυτÞ ιδρýθηκε κυρßως λüγω της γενικüτερης πολιτικÞς αστÜθειας που υπÞρχε κατÜ τη διÜρκεια του Πελοποννησιακοý πολÝμου, στην οποßα οι Ροδßτες προσπÜθησαν να αντεπεξÝλθουν ιδρýοντας μια σταθερÞ και ισχυρÞ πüλη, τηρþντας παρÜλληλα ουδÝτερη στÜση στη διαμÜχη των Αθηναßων με τους ΣπαρτιÜτες, παρÜ το γεγονüς üτι το νησß Þταν Þδη απü το 478 π.Χ. μÝλος της ΑθηναúκÞς Συμμαχßας. Στη συνÝχεια βρισκüταν υπü την επιρροÞ πüτε της μßας και πüτε της Üλλης ελληνικÞς υπερδýναμης.

, .  !
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Tuesday, April 13, 2021 18:57:05