Ðáñáëßá Ëßíäïò ÑÏÄÏÓ

Ðáñáëßá Ëßíäïò

Η παραλßα της Λßνδου απλÜ δεν χρειÜζεται συστÜσεις, καθþς το üνομÜ της εßναι απü μüνο του συνυφασμÝνο με τη μεγÜλη φÞμη της ως Ýνα απü τις δημοφιλÝστερα μÝρη σε ολüκληρο το νησß. Περßπου 50 χιλιüμετρα μακρýτερα απü την πüλη της Ρüδου, η ακτÞ της Λßνδου χωρßζεται σε τρεις μικρüτερες πλαζ: Η ΜεγÜλη Παραλßα εßναι η κεντρικÞ παραλßα της Λßνδου και σας προσκαλεß με την καστανüχρυση Üμμο της για να χαρεßτε τον Þλιο. Η παραλßα του Αγßου Παýλου με την Üμμο και τα βüτσαλα βρßσκεται νüτια της ακρüπολης της Λßνδου και αποτελεß τον παρÜδεισο των δυτþν χÜρη στον συναρπαστικü βυθü της με τα βρÜχια σε ενδιαφÝροντες σχηματισμοýς. ΥπÜρχει τÝλος η παραλßα του Λßνδος ΠαλÜς, Þσυχη και ιδανικÞ για üσους περνοýν τις διακοπÝς τους μαζß με παιδιÜ, καθþς η θÜλασσα εßναι ρηχÞ και πολý καθαρÞ.
Πολýχρωμες ομπρÝλες και ξαπλþστρες υπÜρχουν προς ενοικßαση και στις τρεις παραλßες της Λßνδου. Μπορεßτε να δοκιμÜσετε κÜποιο θαλÜσσιο σπορ, να κολυμπÞσετε στα διαυγÞ γαλÜζια νερÜ, να απολαýσετε τον φραπÝ σας Þ Ýνα γεýμα με φρÝσκο ψÜρι σε μßα απü τις παραλιακÝς ταβÝρνες - üλοι μποροýν να διασκεδÜσουν και να περÜσουν ευχÜριστα στην παραλßα της Λßνδου! ΧÜρη στην μεγÜλη φÞμη του μÝρους, καταφθÜνουν εδþ καθημερινÜ πλÞθος επισκεπτþν απü üλα τα σημεßα του νησιοý, γι αυτü ßσως συναντÞσετε δυσκολßα στο να βρεßτε την Þσυχη γωνιÜ σας στις παραλßες της Λßνδου, ακτüς απü αυτÞν του Λßνδος ΠαλÜς.
Αν τρεις παραλßες δεν εßναι αρκετÝς για τις εξερευνÞσεις σας και χρειÜζεστε μßα πιο Þρεμη εναλλακτικÞ, η παραλßα του ΚÜλαθου βρßσκεται σε μικρÞ απüσταση απü εδþ, προσφÝροντÜς σας 4 χιλιüμετρα οργανωμÝνης δημüσιας ακτÞς με κομμÜτια Üγριας φýσης, Þ, μüνο 3 χιλüμετρα μακρýτερα Ýχετε την Βλýχα για να ανακαλýψετε τη γωνιÜ που ψÜχνατε.
¼λο ζωντÜνια και με μοντÝρνα ατμüσφαιρα, η παραλßα της Λßνδου αξßζει οπωσδÞποτε να μπει στο πρüγραμμÜ σας κατÜ τις εξερευνÞσεις σας στη Ρüδο.

 

, .  !
ÐÁÑÁËÉÁ ËÉÍÄÏÕ
ÐÁÑÁËÉÁ ËÉÍÄÏÕ
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Saturday, March 25, 2023 18:04:56